Kontakt

Bilans przedsiębiorstwa

Bilans jako część sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

Bilans jest jednym z obowiązkowych sprawozdań finansowych. Sporządzany jest pod koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa. Zawiera zestawienie składników majątkowych przedsiębiorstwa (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów). Aktywa dzielą się na trwałe i obrotowe, natomiast w skład pasywów wchodzą: kapitał własny oraz zobo-wiązania i rezerwy na zobowiązania.

Suma aktywów powinna być równa sumie pasywów, ponieważ każdy składnik majątku musi posiadać źródło finansowania. Ustawa o rachunkowości precyzyjnie określa formę bilansu oraz warunki i terminy jego zatwierd-zenia. Bilans przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa na dany dzień, stanowi źródło informacji o kondycji finansowej firmy.

Zaoszczędź czas i sporządź bilans przedsiębiorstwa z pomocą mKsięgowość.

Tworzenie sprawozdań finansowych nie musi być skomplikowane i czasochłonne. Zde-cyduj się na pomoc specjalistów. Kadra mKsięgowość sporządzi bilans Twojego prze-dsiębiorstwa oraz doradzi jak prawidłowo przygotowywać sprawozdania finansowe. Prze-każ księgowość swojej firmy w ręce profesjonalistów, a zaoszczędzony czas przeznacz na bardziej efektywne prowadzenie biznesu. mKsięgowość to bogata oferta usług w at-rakcyjnych cenach!