Kontakt

Sprawozdanie finansowe – przykład

Sprawozdanie finansowe – co to takiego?

Sprawozdaniem finansowym nazywamy raport przedstawiający majątkową i finansową sytuację firmy. Musi zostać sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości, które wynikają z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.. Sporządzany jest na koniec każdego roku obrotowego (w tzw. dniu bilansowym) przedsiębiorstwa.

Gotowe sprawozdanie składa się z:

  • ➢ wprowadzenia do sprawozdania
  • ➢ bilansu
  • ➢ rachunku zysku i strat
  • ➢ zestawienia zmian w kapitale własnym
  • ➢ rachunku przepływów pieniężnych
  • ➢ dodatkowych informacji i objaśnień

Sprawozdanie finansowe przykład - jak profesjonalnie prowadzić księgowość?

Sprawozdanie finansowe jest ważnym raportem, przedstawiającym sytuację finansową przedsiębi-orstwa. Istotne jest, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i nie budziły zastrzeżeń. Z pewnością przydatna będzie pomoc fachowców, którzy swobodnie czują się w sprawach księgowych. Kompetentna załoga z mKsięgowość chętnie zajmie się sporządzeniem takiej dokumentacji. Jeśli chcesz, aby raport został przygotowany sprawnie i fachowo, zgłoś się do nas. Z nami prowadzenie księgowości jest zdecydowanie łatwiejsze.