Kontakt

Samozatrudnienie koszty i ZUS.

Samozatrudnienie ZUS

Samozatrudniony prowadzący indywidualną działalność gospodarczą musi liczyć się z kosztami wynikającymi z samodzielnego założenia działalności, prowadzenia księgowości oraz rozliczania się z Urzędem Skarbowym oraz z ZUS’e.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, których wysokość nie jest związana z jego rzeczywistym przychodem. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z niższych stawek wówczas po zgłoszeniu do ZUS, co następuje automatycznie podczas rejestracji na formularzu CEIDG-1, powinni następnie za zarejestrować się w ZUS jako osoby fizyczne zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza ZUS ZUA. Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne

Własna działalność gospodarcza koszty.

Plusem dla samozatrudnionego jest niewątpliwie fakt, że może on rozliczać koszty faktycznie poniesione, co w praktyce oznacza, że może ująć w kosztach wydatki mające związek z celem uzyskania bądź utrzymania przychodu. Wachlarz wydatków jest rozbudowany ujmuje on m.in.: wydatki związane z wyposażeniem biura, z samochodem, elektroniką czy kursami i szkoleniami. Każdy wydatek obniża podatek dochodowy, a dzięki temu kwota z zatrudnienia może być wyższa. Podobne „przywileje” nie mają miejsca w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.