Kontakt

Jak sporządzić bilans?

Jak sporządzić bilans spółki, zestawienie, analiza spółki, sprawozdanie

Bilans jest to zestawienie aktywów (majątku) i pasywów (źródła pochodzenia tego majątku) jednostki gospodarczej. Bilans zawsze sporządzany jest w formie dwustronnej. Przedstawia to poniższy schemat:

Aktywa Pasywa
I Składniki majątku trwałego I Kapitał własny
II Składniki majątku obrotowego II Kapitał obcy
Suma Suma

Zgodnie z zasadą bilansową suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Z reguły bilans sporządza się na koniec roku obrachunkowego i jest on tworzony zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Bilans jest częścią sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Do sporządzenia bilansu zobligowane są przedsiębiorstwa prowadzące pełna księgowość . Bilans przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Jak sporządzić bilans – warto skorzystać z pomocy mKsięgowości

Prowadząc księgowość Twojej spółki po zakończeniu roku obrotowego przygotowujemy dla Ciebie sprawozdanie finansowe, które zawiera bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a także dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Komplet dokumentów w wyznaczonym czasie przesyłamy do klienta, Urzędu Skarbowego oraz Krajowego Rejestr Sądowego.

Jeśli jednak nie prowadziliśmy księgowości Twojej spółki, a musisz szybko sporządzić bilans, również możesz liczyć na pomoc ze strony mKsięgowości . Wystarczy, że przekażesz nam niezbędne dokumenty, a my zajmiemy się resztą.