Kontakt

Jak rozliczyć delegację?

Delegacja, czyli podróż służbowa pracownika.

Delegacja jest podróżą pracownika w celach wyłącznie służbowych. Zamierzeniem delegacji jest pełnienie obowiązków służbowych poza stałym miejscem wykonywania pracy. Taki wyjazd wykonuje pracownik na polecenie pracodawcy. O delegacji możemy mówić tylko w przypadku, gdy wyjazd nie przekracza 3 miesięcy. Pracownik nie może odmówić udziału w takim wyjeździe (wyjątek: pracownice w ciąży oraz pracownicy pełniący opiekę nad dzieckiem do lat 4). Istotne jest sporządzenie dokumentacji wyjazdu - w tym celu sporządzamy listę, która musi zawierać:

  • ➢ zadania do wykonania (cel wyjazdu)
  • ➢ czas trwania podróży
  • ➢ miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu
  • ➢ w jaki sposób pracownik dociera na miejsce (środek transportu)
  • ➢ zaliczkę (na koszty wyjazdu)

Jak rozliczyć delegację?

Pracownikowi przysługują świadczenia, w celu pokrycia jego potrzeb podczas delegacji. Kwalifikują się do nich:
▪ dieta
▪ zwrot poniesionych przez pracownika kosztów: dojazd na wyznaczone miejsce, komunikacja w obrębie tego miejsca, nocleg

Wszystkie koszty z tytułu wyjazdu służbowego należy rozliczyć po powrocie pracownika.

Delegacja na terenie kraju a delegacja za granicą? Jak rozliczyć delegację? Z pomocą przychodzi cały sztab profesjonalistów z mKsięgowość. Powierz sporządzenie potrzebnej dokumentacji nam, a zrobimy to szybko i w atrakcyjnej cenie. Nasi pracownicy wykazują się biegłą znajomością Kodeksu pracy, który zawiera zasady rozliczania takich podróży.