Kontakt

Spółka komandytowa – podatki

Zasady opodatkowania dotyczące spółki komandytowej.

Spółka komandytowa to dość elastyczna forma prowadzenia działalności. Na wspólników tego rodzaju spółki składa się co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytari-usz. Komplementariusz odpowiada bezwarunkowo całym swoim majątkiem za zobo-wiązania spółki, natomiast odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do określonej wysokości sumy komandytowej. W przypadku spółki komandytowej podatek od dochodów tej spółki rozliczają jej wspólnicy, spółka nie jest odrębnym podatnikiem podat-ku CIT.

Spółka komandytowa podatki możesz rozliczyć z pomocą mKsięgowość.

mKsięgowość zajmuje się sprawami regulowania zobowiązań i przygotowywania roz-liczeń podatkowych. Oferujemy kompleksową pomoc przy prowadzeniu księgowości Twojego przedsiębiorstwa. Nasza oferta to nie tylko usługi z zakresu księgowości, ale również fachowe doradztwo biznesowe. Skorzystaj z usług profesjonalistów, którzy wpłynęli przez lata na wiele biznesowych sukcesów. Zapewniamy indywidualne pode-jście do każdego klienta. Skontaktuj się z nami i pozwól nam przygotować ofertę specjalnie dla Ciebie.