Kontakt

Podatek akcyzowy

Jak odzyskać część pieniędzy wydanych na paliwa wykorzystywane do produkcji rolnej?

Producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, za producenta rolnego producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z fakturami (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres poprzednich 6 miesięcy. Warunkiem złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest posiadanie przez składającego wniosek gospodarstwa rolnego w chwili złożenia wniosku.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

Procedura ubiegania się o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej może okazać się znacznie prostsza dzięki usługom mKsięgowość. Z nami dowiesz się jak złożyć odpowiedni wniosek i przyspieszyć proces zwrotu podatku. Zaufaj specjalistom, którzy cechują się bogatą wiedzą z zakresu podatków. Nasza firma gwarantuje profesjonalną obsługę i pomoc wykwalifikowanych pracowników. Powierz swoje sprawy w ręce ekspertów, decydując się na korzystanie z naszych usług.