Kontakt

Windykacja

Co to jest windykacja?

Windykacja – w ujęciu szerokim - oznacza dochodzenie wszelkich należności. Obecnie, bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy po dokonaniu usług, kontrahenci nie dokonują wpłat za koszty i prace, które zostały na ich rzecz poczynione. Firmy windykacyjne, które działają na rynku, mają za zadanie, odzyskanie należności w ramach swojego postępowania.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje windykacji, które stosuje również nasze biuro:

Windykacja polubowna, która polega na stałym monitorowania osoby, która nie uiściła należności i znalezienie kompromisu. Działanie to umożliwia spłatę długo w całości bez angażowania innych organów,

Windykacja sądowa, która stosowana jest w przypadku braku kontaktu i chęci współpracy ze strony dłużnika. W tej sytuacji „windykator” uzyskuje wyrok sądowy lub nakaz sądowy. Decyzje te są podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Skuteczną windykacje zapewnia profesjonalna firma.

Naszym celem jest skuteczne odzyskiwanie długów z wykorzystaniem narzędzi i metod będących zgodnych z prawem. Każdą zleconą sprawę traktujemy z należytą starannością o indywidualne potrzeby naszych klientów. Swoje wsparcie oferujemy na każdym etapie procesu windykacji. Dopasowujemy się do potrzeb naszych kontrahentów. Nie zwlekaj z rozwiązaniem problemu z dłużnikami do czasu gdy dług ulegnie przedawnieniu – przedstaw nam swoją sytuacje, a sprawnie podejmiemy kroki mające na celu wyegzekwowanie należności.