Kontakt

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe - obowiązek i termin złożenia sprawozdania

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest rzetelnym i przejrzystym opisem sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Musi ono być sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które wynikają z ustawy o rachunkowości. Do sporządzenia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa zobligowane są osoby prawne jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa sporządzić należy według szablonów załączonych do ustawy o rachunkowości. Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Pamiętaj, aby w tym czasie dokument został podpisany przez każdego członka zarządu spółki.

Sprawozdanie finansowe musi zawierać:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego, także dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – przygotujemy za Ciebie.

Prowadzisz spółkę? Już dziś warto pomyśleć o obowiązku, który Cię czeka, a więc sporządzeniu sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Warto skorzystać z usług mKsięgowości, która rzetelnie oraz jasno przedstawi sytuację finansową, a także majątkową prowadzonej przez Ciebie spółki. Sporządzenie sprawozdania dla stałych klientów mKsięgowości to koszt średniego miesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowe.