Kontakt

Księgi rachunkowe

Powierz prowadzenie ksiąg rachunkowych w ręce specjalistów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem podmiotów, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1,2 mln euro. Prowadzenia pełnej rachunkowości wymaga wiedzy, rzetelności oraz bezbłędności dlatego warto powierzyć to zadania sprawdzonemu księgowemu bądź biurze rachunkowemu, które posiada certyfikowanego księgowego.

mKsięgowość łączy w sobie cechy klasycznej obsługi księgowej z księgowością internetową.

mKsięgowość obsługuje wszystkie formy działalności gospodarczych, od jednoosobowych działalności po spółki akcyjne. Jest to realna księgowość prowadzona przez doświadczony zespół księgowy. Usługa mKsięgowość przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą się poświęcić swojej podstawowej działalności, a księgowość i obowiązki urzędowe związane z jej prowadzeniem oddać w ręce profesjonalistów.

Zakres obsługi księgowej mKsięgowość:

  • ✔ zdefiniowanie i ustawienie parametrów zleceniodawcy w systemie księgowym zleceniobiorcy,
  • ✔ analiza dokumentów podstawowych podmiotu,
  • ✔ przygotowanie aktualizacji NIP-8 oraz wysłanie do odpowiedniego urzędu skarbowego,
  • ✔ przygotowanie aktualizacji do ZUS oraz wysłanie do odpowiedniego oddziału ZUS.
  • ✔ ujęcie w księgach rachunkowych/podatkowych dokumentów źródłowych,
  • ✔ prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • ✔ przygotowanie informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
  • ✔ przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat po każdym zamkniętym miesiącu,
  • ✔ przygotowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • ✔ sporządzenie i przesłanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT.