Kontakt

Karta pobytu i zezwolenie na pobyt

Co to jest karta pobytu? Jak uzyskać kartę pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Karta pobytu wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do umożliwia przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Aby uzyskać kartę pobytu w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce.

Karta pobytu, a zezwolenie na pobyt.

Obcokrajowcowi, który zamierza mieszkać w Polsce udzielane jest zezwolenie na zamieszkanie w przypadku pobytu czasowego bądź zezwolenie na osiedlenie się w przypadku pobytu stałego. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest gdy cudzoziemiec wykaże stosownymi dokumentami fakt zamieszkiwania na terenie RP prze okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie udzielane jest na czas oznaczony jest na okres niezbędny do realizacji określonego przez cudzoziemca celu pobytu, nie może on jednak przekroczyć dwóch lat. Wniosek składa się w Konsulacie RP. Zezwolenie na stałe osiedlenie się udzielane jest w określonych warunkach w tym m.in: dziecku bądź osobie pozostającym w związku małżeńskim z obywatelem polskim.