Kontakt

Obsługa księgowa cennik

Cennik

Cennik mKsięgowości pozwala samemu określić, jaki pakiet miesięczny chciałbyś opłacać. Oferta określa jedynie pakiety minimalne dla uproszczonej i pełnej księgowości. Płatność za rok z góry oznacza świadczenie usług księgowych przez 12 miesięcy lub do wykorzystania limitu dokumentów (dwunastokrotności limitu miesięcznego, liczonego łącznie za cały okres świadczenia usługi). Wszystkie ceny są wyrażone w kwotach netto.

Pakiet Liczba wpisów KPiR / płatność roczna KPiR / płatność miesięczna Pełna księgowość / płatność roczna* Pelna księgowość / płatność miesięczna
mFirma 5 5 - - - 329 zł
mFirma 10 10 119 zł 149 zł 329 zł 449 zł
mFirma 30 30 139 zł 169 zł 549 zł
mFirma 60 60 169 zł 209 zł 749 zł
mFirma 90 90 219 zł 299 zł 949 zł
mFirma 120 120 399 zł 1 099 zł
mFirma 150 150 499 zł 1 299 zł
mFirma 200 200 599 zł 1 599 zł
mFirma uśpiona
Oferta Specjalna!
100 zł
Cena wpisu poza pakietem 9 zł 9 zł
Kadry / płace 45zł / osoba
Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej 35zł / osoba

* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.

Informacje dodatkowe
10% rabatu dla firm, w których brak rozliczenia VAT.
10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość
10% rabatu dla firm będących na ryczałcie.
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., Oxpublica sp. k., Textter sp. z o.o., towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych VAT7 lub VAT7K, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 199 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.
Informacje dodatkowe
10% rabatu dla firm, w których brak rozliczenia VAT.
10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość
10% rabatu dla firm będących na ryczałcie.
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., Oxpublica sp. k., Textter sp. z o.o., towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych VAT7 lub VAT7K, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 199 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu Waga wpisu
Faktury w PLN 1,00
Faktury w walucie innej niż PLN 2,50
Listy płac 1 + (0,25 x każdy pracownik)
Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN 1,50/strona A4
Wyciągi bankowe, raporty kasowe w walucie innej niż PLN 3,00/strona A4
Rozliczenia delegacji w walucie innej niż PLN 2,50/pozycja
Rozliczenia delegacji w PLN 1,00/pozycja
Pozostałe dokumenty w PLN 1,00
Pozostałe dokumenty w walucie innej niż PLN 2,00
Usługi dodatkowe
Pełnomocnictwo 17 zł
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej 39 zł
Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie, jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące 15 zł
Wypełnienie deklaracji PFRON 25 zł
Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca 5 zł za wpis
Sporządzenie delegacji na terenie RP 15 zł
Sporządzenie delegacji zagranicznej 49 zł
Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następwstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej 49 zł
Sporządzenie zeznania rocznego od 49 zł
Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1) 9 zł
Sporządzenie sprawozdania do celów GUS 199 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia
Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy) 100% kwoty miesięcznego abonamentu
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty 5 zł
Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek 5 zł / miesiąc
Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta 500 zł
Rejestracja działalności gospodarczej 0zł
Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy. 400 zł
Usługi kadrowo-płacowe
Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej 49 zł
Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy 100% opłaty cennikowej
Opłaty windykacyjne
ości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o. 10 zł
Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o. 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego 15 zł
Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty 30 zł

* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT